Data en Analytics

Data en Analytics

In de Nederlandse topsport wordt veel gemeten en geregistreerd om bij te dragen aan het bevorderen van prestaties van de sporters. In dit kader hebben bonden, TeamNL centra en NOC*NSF de afgelopen jaren veel verschillende generieke logsystemen, maar ook sport specifieke meetsystemen, sensors en analysetools gebruikt.

Iedereen heeft zijn of haar eigen systeem ontwikkeld om enerzijds de topsporter over lange termijn te volgen op bijvoorbeeld medisch, fysiologisch en/of mentaal gebied. Anderzijds om op basis van data trainingsschema’s en speltactieken in te richten om tot optimale prestaties te komen.

Grote variëteit

Door de grote variëteit in systemen wordt het steeds lastiger om overzicht te krijgen en te houden op alle gegevens rondom een specifieke topsporter. In de huidige beschikbare systemen ontbreken adequate mogelijkheden voor integrale dossiervoering en data-analyse die de topsport in staat stelt om meer met de beschikbare informatie en data te doen.

Zo zouden we gerichte adviezen willen geven in het kader van prestatieverbetering, blessurepreventie en identificatie van toekomstige topsporters. Daarom is vanuit TeamNL het programma Digitalisering Topsport gestart.

Best passende athlete management systeem

Het programma Digitalisering Topsport zoekt naar het best passende athlete management systeem (AMS). In de zomer van 2018 zijn hiervoor workshops geweest met verschillende gebruikersgroepen (coaches, experts, sporters en nog vele anderen). In het najaar van 2018 is een selectietraject gestart waar uiteindelijk vier leveranciers zijn geselecteerd voor een demo dag. Begin januari 2019 vonden deze ‘demo dagen’ plaats van de vier overgebleven leveranciers.

Pilot met Smartbase

Met een afvaardiging van verschillende TeamNL Centra en bonden is tijdens de demodagen aan de hand van use cases kritisch gekeken naar de mogelijkheden van elk AMS. Met het projectteam en klankbordgroep is besproken langs welke criteria de systemen worden geanalyseerd. Mede op basis van gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, privacy en product volwassenheid is begin februari het besluit genomen door te gaan met Smartabase als voorkeursleverancier voor in ieder geval de pilot.

Het voorjaar van 2019 staat in het teken van de pilot, die we samen met de programma’s van KNZB, Nevobo en KNSB starten. De pilot loopt tot het najaar 2019. Lessen en ervaringen opgedaan tijdens de pilot worden meegenomen in verdere uitrol, waar we naar verwachting eind 2019 mee starten. Gelijktijdig met de pilot van Smartbase wordt gekeken hoe we alle data uit sport specifieke systemen zo goed mogelijk samen kunnen brengen op een dataplatform.

Meer vragen? Neem contact op met Lisa van Paridon

Meer vragen? Neem contact op met Lisa van Paridon

digitalisering.topsport@nocnsf.nl

026-4834400