Shared services in de sport

Administratie, inkoop, ICT en HR. Een paar voorbeelden van zaken die sportbonden vaak veel geld, tijd en energie kosten. Met Shared Services worden bonden gestimuleerd om samen te werken op het gebied van deze sportgenerieke processen. Het doel: bonden ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op de sport!

De ontwikkeling van Shared Services is momenteel in volle gang. NLSport, een samenwerkingsinitiatief van sportbonden en NOC*NSF, focust zich bijvoorbeeld op het project collectieve inkoop. Door slimmer en meer gezamenlijk in te kopen kunnen bonden veel geld besparen. Euro’s die kunnen worden ingezet voor het verbeteren en innoveren van sportspecifieke zaken. Meer weten? Check de website van NLSport.

Een andere initiatiefnemer op het gebied van Shared Services is Stichting Nederland Sport, waarin meerdere sportbonden samen werken aan een Shared Services Organisatie. Op de website van Nederland Sport staat welke diensten (o.a. op het gebied van financiële administratie en ledenadministratie) zij aan bonden kunnen bieden.

Het is de ambitie van NLSport om alle initiatieven op het gebied van Shared Services te bundelen en bonden zo een overzicht te bieden van alle shared services die voor hen beschikbaar zijn. Deze ‘etalage’ zal dit jaar worden ingericht op de website van NLSport.