Sportakkoord: hoe positioneer je jezelf als sportbond?

Via de lokale sportakkoorden wordt er direct met de verenigingen gesproken door de Adviseur Lokale Sport. De sportbonden vragen zich af wat hun rol binnen de lokale sportakkoorden is. De sportbonden zijn van groot belang!

De voordelen:

 • De sportbond is de eerste contactpersoon voor de sportclubs of voor de Adviseur Lokale Sport. Elke vraag die binnenkomt bij de Adviseur Lokale Sport wordt teruggekoppeld naar de betreffende sportbond via het centrale CRM systeem.

 • Als sportbond ben je dus goed op de hoogte wat er lokaal speelt via direct contact of via het centrale CRM.

 • Je kunt zelf lokaal ondersteunen of dit door de Adviseur Lokale Sport laten doen uit jouw naam.

 • De Adviseur Lokale Sport heeft de sportbonden hard nodig om te weten wat er speelt op het lokale vlak bij de verschillende sportclubs. De sportbond kan deze informatie leveren.

 • Jouw sportclubs worden versterkt en, waar nodig, ondersteund om klaar te zijn voor hun rol in uitvoering lokaal sportakkoord, de sport gaat mee doen en krijgt een stem lokaal.

 • Services naar de sportclubs zijn er doordat zij aangesloten zijn bij landelijke sportorganisaties, zoals jouw sportbond. Vertel ze dat!

 • Via gezamenlijke dienstverlening (o.a. SPN) verhogen we gezamenlijk onze kwaliteit van de dienstverlening.
De Adviseur Lokale Sport heeft de sportbonden hard nodig om te weten wat er speelt op het lokale vlak bij de verschillende sportclubs. De sportbond kan deze informatie leveren.

Belangrijkste vragen die je als sportbond/koepel moet stellen zijn:

 • Welke rol kan en wil ik als bond/koepel spelen?
 • Welke clubs kunnen bijdragen aan ambitie (lokaal) Sportakkoord?
 • Welke trajecten lopen er al bij mijn clubs?
 • Hoe wil ik betrokken blijven?
 • Wat wil de betreffende gemeente met mijn sport?

Wat hebben wij nodig?

 • Een contactpersoon binnen de sportbond voor het Sportakkoord.
 • Communiceren en stimuleren richting jouw achterban van de kansen van aansluiten bij lokale allianties/Sportakkoorden. Hiervoor is er een communicatiepakket. Pas deze aan hoe aan jouw aanpak.