Topsportdisciplines

Topsportdisciplines 2025-2028

Disciplines van sportbonden kunnen worden ingedeeld als topsportdiscipline, op basis van het Reglement Topsportdisciplines. Een discipline kan worden ingedeeld als Categorie 1, Categorie 2 of Categorie 3 Topsportdiscipline.

Bij elke categorie horen verschillende vereisten. Olympische en Paralympische disciplines worden automatisch ingedeeld in Categorie 1. Voor de andere sportdisciplines wordt gekeken naar de mate van mondialisering van de sport. Hoeveel landen doen er gemiddeld mee aan de wereldkampioenschappen van een tak van sport? Hoe meer landen meedoen, hoe mondialer de sport is.

Het Reglement Topsportdisciplines is 20 november 2023 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Op basis van het Reglement Topsportdisciplines wordt een lijst Topsportdisciplines opgesteld voor 2025-2028. Deze lijst wordt uiterlijk 1 juli 2024 gepubliceerd op deze website.

Indeling in één van de drie categorieën topsportdisciplines leidt niet automatisch tot financiering. Hiervoor gelden aanvullende criteria, die nader worden uitgewerkt in de Topsportstrategie 2025+.

Erkenning topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024

Voor 2021-2024 is de lijst met erkende topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines opgesteld. Deze lijst is in 2020 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Meer weten over de financiering van Topsport?

NOC*NSF heeft een top10-ambitie, we willen bij de best presterende sportlanden horen. Met TeamNL willen we meer medailles, in meer sporten, met meer impact. Om onze financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten, moeten we een selectie maken uit alle topsportprogramma's van onze sportbonden.