NOC*NSF staat voor het stimuleren van innovatie. Om dit kracht bij te zetten is in het Bestedingsplan het Maatwerkbudget Innovatie opgenomen. Sportbonden kunnen een aanvraag indienen om concrete product- en dienstinnovaties te realiseren.

Wat is het Maatwerkbudget Innovatie? 

het Maatwerkbudget Innovatie staat ook wel bekend als het Innovatiefonds. Het Innovatiefonds is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen én implementeren van nieuwe producten en diensten die passen bij de veranderende vraag van de sporter. 

Alleen concrete producten en diensten die uiteindelijk structureel gefinancierd kunnen worden vanuit een eigen verdienmodel komen in aanmerking voor steun vanuit dit fonds. Een innovatie kan worden ingezet om dingen slimmer, sneller of makkelijker te doen, maar ook om échte vernieuwingen door te voeren. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten, genieten van sport en winnen met sport.

NOC*NSF staat voor het stimuleren van innovatie.

Wie kan een aanvraag doen?

Bonden die rondlopen met een innovatief idee of concept waarbij daadwerkelijk een nieuw product of nieuwe dienst gerealiseerd wordt, kunnen een aanvraag doen. Omdat zo'n vernieuwende aanpak risico's en investeringen met zich mee brengt is het Innovatiefonds beschikbaar. Zo krijgen ook deze initiatieven een kans. Een aanvraag voor het Innovatiefonds kan worden gedaan door een sportbond en samenwerkingsverbanden van/met sportbonden. NOC*NSF kan zelf geen aanvragende partij zijn. 

Aanvraagvoorwaarden Innovatiefonds

Om als sportbond in aanmerking te komen dien je aan een aantal aanvraagvoorwaarden te voldoen. Het initiatief/concept moet enerzijds aantoonbaar bijdragen aan de doelen van de Sportagenda 2017+ en anderzijds erop gericht zijn een plan om te zetten in een rendabel en concreet product of dienst.

De investering voor het initiatief wordt aangevraagd op basis van een businessplan met een eigen verdienmodel. Daarom wordt verwacht dat het businessplan een concreet en volwassen concept bevat. Het concept is daarnaast voorzien van een kwalitatieve onderbouwing van het nut én de noodzaak: hoe draagt het bij aan de collectieve doelen en de efficiëntere en effectievere inrichting van het sportlandschap? Het concept wordt vervolgens door het expertpanel van het Innovatiefonds (die door het bestuur van NOC*NSF is benoemd) beoordeeld en getoetst

 

Hoe doe ik mee?

Wil je als bond aanspraak maken op het maatwerkbudget vanuit het Innovatiefonds? Doe dan de aanvraag via het Portal Verdelen Middelen. Dit platform wordt door NOC*NSF jaarlijks, uiterlijk op 1 oktober, geopend. Om aanspraak te maken dien je als bond te voldoen aan de Algemene Aanvraagvoorwaarden en de specifieke aanvraagvoorwaarden die gelden voor het Maatwerkbudget Innovatie.