Gemeenten en lokale partijen

Doe mee en maak werk van sociale veiligheid

Laat de 4 v's voor veiligheid lokaal leven

Gemeenten en lokale partijen kunnen een sterke invloed uitoefenen op de sociale veiligheid binnen de sportclub. Door de 4 v's actief te ondersteunen en dit ook uit te dragen naar clubs, maak je als gemeente het verschil. Er zijn verschillende gemeenten in Nederland die de 4 v's van sportclubs vereisen, of het invoeren hiervan belonen. 

Door clubs te activeren op sociale veiligheid help je mee aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de club en zorg je voor een beter en veiliger gevoel onder de inwoners. Samen komen we verder!

Blijf op de hoogte van de 4 v's!

Hoe voer je de 4 v's lokaal in?

De rol van de gemeente

Gemeenten spelen een cruciale rol in het aanjagen van sociale veiligheid van de sportclub. Net zoals bonden hebben gemeenten en lokale partijen veel contact met sportclubs en kunnen zij hen dus activeren om werk te maken een sociaal veilige sportomgeving waar actief wordt ingezet op de preventie van  grensoverschrijdend gedrag. 

Er zijn al veel gemeenten in Nederland die aan de slag zijn met de 4 v's van veiligheid. Je kan er als gemeente voor kiezen om de 4 v's voor veiligheid een voorwaarde te maken voor bepaalde subsidies, of clubs juist te belonen wanneer zij deze hebben ingevoerd. 

Meer inspiratie voor het invoeren van de 4 v's voor veiligheid vind je in het gemeentelijk actieplan.

Monitor Basiseisen sociale veiligheid

Om het gemeenten makkelijker te maken om lokaal te werken aan de basiseisen sociale veiligheid, kan je gebruik maken van de monitor basiseisen sociale veiligheid.

De monitoringstool stelt het jouw gemeente in staat om toezicht te houden op de voortgang van de basiseisen bij sportclubs. Clubs geven via de monitor aan welke basiseisen zij al hebben ingevoerd en welke nog moeten worden opgepakt. Jouw gemeente kan daaropvolgend clubs feedback geven, ondersteunen en waar nodig afspraken en deadlines stellen.

Je kunt toegang krijgen tot de monitor via NOC*NSF

Oorsprong 4 v's voor veiligheid

In het Nationaal Sportakkoord is vastgelegd dat gemeenten in overleg met hun sportaanbieders een ondergrens bepalen voor een positieve sportcultuur en deze ook handhaven. De ‘basiseisen sociale veiligheid sportaanbieders’ (oftewel de 4 v's voor veiligheid) is ontwikkeld als fundament door NOC*NSF, sportbonden, VSG en gemeenten om samen de integriteit bij sportaanbieders te versterken.

Expertpoule: hulp bij sociale veiligheid

Wil jouw gemeente aan de slag gaan met sociale veiligheid binnen de lokale clubs? Om hiermee te helpen, bieden we graag een duwtje in de rug. Daarvoor is de expertpoule beschikbaar: een groep specialisten met diverse achtergronden, die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan, bijvoorbeeld hoe je een VOG kunt aanvragen en implementeren.

Gemeenten, adviseurs lokale sport en clubs kunnen via de expertpoule gebruik maken van het volgende hulpaanbod:

 • Inspiratiesessie
 • Verenigingstraject
 • Specifieke programma's 

Inspiratiesessie sociale veiligheid

De inspiratiesessies zijn bedoeld voor bestuursleden,  vertrouwenscontactpersonen en commissieleden van clubs. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als vereniging verantwoordelijk? We bespreken het High 5! Stappenplan en de Regeling Gratis VOG.

Een inspiratiesessie duurt gemiddeld 60 minuten.

Verenigingstraject sociale veiligheid

Het verenigingstraject sociale veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van clubs. Een bestuur kan gratis beroep doen op de expertpoule. Het clubbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid rondom sociale veiligheid. Daarna komt de club in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Na afloop van het traject kan men bijvoorbeeld gratis VOGs klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen de betreffende vereniging met jongeren en kwetsbare groepen werken. Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De club beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject.

Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kan kosteloos beschikbaar worden gesteld. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald wat de route en inzet van de expert wordt. 

Specifieke programma's

Voor gemeenten en clubs kunnen ook aangepaste programma's gemaakt worden met specifieke vragen. Zo kunnen onderwerpen als het herkennen van situaties van grensoverschrijdend gedrag en het inspireren tot preventiemogelijkheden worden behandeld. Experts komen vervolgens naar je toe of verzorgen online een bijeenkomst. Daarbij kun je kiezen uit een aantal onderwerpen, zoals:

 • Regeling Gratis VOG
 • Herkennen en erkennen van grensoverschrijdend gedrag
 • Inspiratiesessie sociale veiligheid
 • Verenigingstraject sociale veiligheid

Specifieke programma’s worden op maat gemaakt, afhankelijk van het doel en de te behalen resultaten. In de meeste gevallen worden deze kosteloos ingezet. 

Campagneplanning en materiaal

Waarom voeren we campagne?

Met de campagne 4 v’s voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus ook niet de sport.

Met de 4 v’s voor veiligheid werken we aan het fundament van sociale veiligheid en sluiten we onnodige risico’s uit. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag.

Campagneplanning

De campagneperiode is voorbij. Je kunt het campagnemateriaal blijven gebruiken en de sportclubs in jouw gemeente oproepen om aan de slag te gaan met sociale veiligheid.

 1. Download hier de visuals
 2. Download hier extra beeldmateriaal
 3. Download hier de social copy's
 4. Download hier een korte copy
 5. Download hier de uitgebreide copy