Met sport is veel te winnen! Sporten is niet alleen gezond, via sporten leg je ook contact met leeftijdgenoten en ontwikkel je jezelf. Wanneer je lid bent van een vereniging kom je vanzelf in aanraking met teamgenoten en andere leden. Je gaat mee op kamp, kijkt bij wedstrijden, drinkt een drankje mee en doet misschien vrijwilligerswerk bij de club.

Voor mensen met een beperking is het echter niet altijd vanzelfsprekend om te gaan sporten en lid te worden van een sportclub. Dat moet veranderen, vinden o.a. het Gehandicapte Kind en NOC*NSF. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, is het gezamenlijke project Samen Sporten gestart.

In 2014 is de eerste Sportbende opgericht, een team van jongeren met en zonder beperking die samen sportclubs hebben getest. Zij kunnen haarfijn aangeven wat zíj belangrijk vinden om samen te kunnen sporten. Ze gaven bijvoorbeeld advies over toegankelijkheid van accommodaties en ze drongen erop aan dat G-teams meedoen aan de clubactiviteiten. De Sportbende heeft vervolgens in heel Nederland jongeren geïnspireerd om sportclubs in hun eigen buurt te testen.

Mede dankzij de Sportbende en de sportclubs die hebben meegewerkt, is er een checklist gemaakt van de stappen die sportclubs kunnen doorlopen om samen sporten mogelijk te maken bij hun eigen club. Bij elke stap hoort aanvullende informatie die je op deze website kunt vinden.

Vanzelfsprekend zetten zowel het Gehandicapte Kind als NOC*NSF hun deskundigheid én hun netwerk in om Samen Sporten in Nederland tot een succes te maken!