Statement sportbonden 'De sport wordt rookvrij'

Uit onderzoek onder sportclubs is gebleken dat zij er baat bij hebben wanneer er vanuit elke sportbond een statement wordt aangegeven dat de betreffende sport rookvrij wordt. Om rookvrije sport voor elkaar te krijgen, helpt het als we concreet benoemen welke maatregelen we als sport nemen en welke stappen we daarvoor willen zetten.

Deze maatregelen en stappen kunnen per bond verschillend zijn. Daarom is elke sportbond gevraagd om het concept statement intern te bespreken en waar noodzakelijk passend te maken voor de bond. Vervolgens wordt het statement door de bond ondertekend en zullen deze statements tijdens de sportbrede campagneflights in juni en oktober bij de aangesloten sportclubs onder de aandacht gebracht worden.