Statutaire naam: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
RSIN Fiscaal nummer: 0068.61.763
Adres: Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem

De doelstelling van NOC*NSF vindt u hier.
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn vastgelegd in de Sportagenda 2032.

Het bestuur van NOC*NSF bestaat uit de volgende functies: voorzitter, vicevoorzitter, penningsmeester, bestuurslid (4 leden). De bestuursleden van NOC*NSF zijn onbezoldigd. De samenstelling van het bestuur is te vinden in het jaarverslag.
 
Algemeen en tevens statutair directeur is Gerard Dielessen. De beloning is te vinden in de jaarrekening. Op het personeel van NOC*NSF is de cao Sport van toepassing.