Sporten met een laag inkomen

Vanuit de verbindende rol van NOC*NSF in het sportlandschap werken we graag samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Contact sport voor lage inkomens

Contact sport voor lage inkomens

inclusiefsporten@nocnsf.nl