NOC NSF Beeldbank Rugby 2023 2 2817

Gemeenten

Een inclusieve sport bereiken we alleen door samen te werken, zowel met sport- als lokale partijen. Gemeenten kunnen sportclubs of lokale partijen ondersteunen aan de hand van financiering, advies, materiaal of prioritering. Op die manier spelen gemeenten en lokale partijen een grote rol in een inclusiever sportaanbod op lokaal niveau. NOC*NSF biedt gemeenten ondersteuning en advies om dit te realiseren.

Meer informatie

District Spots

Iedereen verdient de kans om te sporten in zijn eigen wijk en omgeving. Daarom is NOC*NSF in 2022, samen met de Johan Cruyff Foundation, de Richard Krajicek Foundation en sportbonden, gestart met het project District Spots. Deze vorm van community-based sporten biedt jongeren in 23 Nederlandse gemeenten waar het opleidingsniveau en inkomen gemiddeld lager liggen, een plek om te sporten in hun eigen wijk.

Van 2023 tot 2026 worden er minimaal 20 spots doorontwikkeld. Zij worden ondersteund door NOC*NSF om te zorgen dat het aanbod op de spots zo goed en duurzaam mogelijk blijft aansluiten op de lokale jongeren en de spots de komende jaren kunnen verzelfstandigen.

Deze spots zijn: Rotterdam (Crooswijk, Afrikaanderwijk en Pendrecht), Amsterdam (Nieuw-West, Bijlmermeer, Osdorp, Staatsliedenbuurt en Reigersbos), Den Haag (Schilderswijk en Moerwijk), Alkmaar (Overdie), Ede (Essenburg) Goes (de Goese Polder), Uden, Groningen (Beijum), Almelo (Goossenmaat), Roermond Donderberg, Utrecht (Overvecht), Schiedam, Zaanstad (Poelenburg), Lelystad (Atolwijk), Harderwijk (Stadsdennen) en Zeewolde (Centrum).

 1. District Spots: sportplekken voor en door jongeren (onderzoek Mulier Instituut, 2023)

Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport

Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. 

De handreiking bevat:

 • uitleg over veelgebruikte begrippen;
 • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
 • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
 • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
 • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
 • bronnen voor meer informatie.

Extra informatie en contact

Een handreiking zoals deze is voortdurend in ontwikkeling. Inzichten en kennis veranderen met de tijd en zijn dus aan verandering onderhevig. Mocht je opmerkingen of vragen hebben over de handreiking of wil je meedenken over verdere uitwerking, neem dan contact op.

 • Sportbonden die een eigen richtlijn willen implementeren of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen hiervoor contact opnemen;
 • Sportclubs die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond;
 • Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond;
 • Sportbonden, -professionals, -clubs en sporters kunnen voor advies ook contact opnemen via Centrum Veilige Sport Nederland.

De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

 1. Lees hier de handreiking Gender- en seksediverse personen in de sport

Aangepast sporten

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter. Daarom werken sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal andere partijen samen om de sportdeelname bij deze groep te verhogen. Dit gebeurt door lokale sportaanbieders sportactiviteiten te laten organiseren voor mensen met een beperking, zowel in aangepast vorm als inclusief binnen reguliere groepen, en de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren dichtbij huis, met toegang tot de juiste sporthulpmiddelen en ondersteuning bij de toeleiding naar deze sportactiviteiten. Samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van essentieel belang.

 1. Sportbonden en gemeenten: bevorderen samenwerking op aangepast sporten

Alliantie Gelijkspelen

De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties dat zich inzet om LHBTI acceptatie in de sport te bevorderen. Want sporten doe je samen. De Alliantie Gelijkspelen heeft als doelstelling: volledige acceptatie van LHBTIQ+’ers in de sport vóór 2028. Iedereen welkom in sport.

 1. Meer informatie over de Alliantie Gelijkspelen