Nil Castellvi ZG5 505Muog Unsplash

Parijs 2024

In de laag sociaal economische gebieden in Parijs loopt de sportdeelname van vrouwen achter op die van mannen. Slechts 59% van de 18 tot 34-jarigen in deze gebieden beoefent sport (ten minste een uur per week), terwijl dit percentage op 69% ligt buiten deze lage sociaaleconomische gebieden.

Game Changer Parijs 2024 focust zich op het verhogen van de sportdeelname van vrouwen in deze gebieden. Met in het specifiek: het 19e arrondissement. NOC*NSF doet dit door middel van vrouwen aan te moedigen om meer gebruik te maken van de publieke ruimte via twee projecten: District Spots en Vélo école.

District Spot: een community-based benadering

District Spots zijn lokale sport- en ontmoetingsplekken 'voor en door jongeren', waar een breed en kwalitatief goed sportaanbod wordt aangeboden voor jongeren uit de wijk. Op die manier sluit het aanbod zoveel mogelijk aan bij de inwoners in de wijk en is de kans op het verhogen van de sportdeelname hoger. Voor Game Changer Parijs is het specifiek een plek voor en door meisjes.

Het doel is om minimaal 160 vrouwen te bereiken in het 19e arrondissement en hen te enthousiasmeren om op structurele basis deel te nemen aan de sport- en beweegactiviteiten op de District Spot.

  1. Meer over District Spots in Nederland
  2. Tussentijdse resultaten

La vélo école: leren fietsen voor vrouwen

La vélo école is een bestaand sociaal project in Parijs dat fietslessen voor vrouwen in het 19e arrondissement verzorgt. Game Changer sluit hierop aan om zoveel mogelijk vrouwen te leren fietsen. Door het geven van fietslessen ondersteunt Game Changer vrouwen in hun zelfredzaamheid, zodat zij bijvoorbeeld verder en veiliger kunnen reizen en beter deel uit kunnen maken van de maatschappij.

  1. Meer over Vélo école (Frans)
  2. Tussentijdse resultaten