Ikneemjemee

Sportclubs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Aanmelden als sportieve ambassadeur of beginnende sporter

Handreiking gender- en seksediverse personen

Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. 

De handreiking bevat:

  • uitleg over veelgebruikte begrippen;
  • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
  • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
  • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
  • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
  • bronnen voor meer informatie.

Meer informatie

Sportclubs die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond. Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond.

Achtergrond informatie

De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

  1. Lees hier de Handreiking Gender- en Seksediverse personen in de sport