Shutterstock 1235924275

Bonden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Diversiteit en inclusie traject

NOC*NSF ondersteunt sportbonden op het gebied van diversiteit en inclusie door middel van het Diversiteit en inclusie traject. Middels dit traject kunnen sportbonden gebruik maken van procesbegeleiding op maat: dit kan een langdurig traject zijn of hulp bij een specifieke vraag. Denk aan hulp bij het schrijven van een plan van aanpak, het doen van een onderzoek of door het in contact brengen van sportbonden en experts.

Sportbonden kunnen contact opnemen met NOC*NSF om de mogelijkheden te verkennen en deel te nemen aan het Diversiteit en inclusie traject. Zo werken we samen aan een sport voor iedereen.

Charter inclusie en diversiteit

Het Diversiteit en inclusie traject is een vervolg op het Charter inclusie en diversiteit. Dit charter is in 2021 en 2022 door ruim 40 sportbonden ondertekend. Hiermee spraken zij de intentie uit de onderwerpen diversiteit en inclusie op te nemen in het plan van aanpak binnen eigen werkorganisatie, bestuur en/of clubkader.

 1. Lees hier het online magazine van het Charter inclusie en diversiteit
 2. Bekijk de video van één van de voorgaande bijeenkomsten

Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport

Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. 

De handreiking bevat:

 • uitleg over veelgebruikte begrippen;
 • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
 • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
 • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
 • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
 • bronnen voor meer informatie.

Extra informatie en contact

Een handreiking zoals deze is voortdurend in ontwikkeling. Inzichten en kennis veranderen met de tijd en zijn dus aan verandering onderhevig. Mocht je opmerkingen of vragen hebben over de handreiking of wil je meedenken over verdere uitwerking, neem dan contact op.

 • Sportbonden die een eigen richtlijn willen implementeren of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen hiervoor contact opnemen;
 • Sportclubs die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond;
 • Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond;
 • Sportbonden, -professionals, -clubs en sporters kunnen voor advies ook contact opnemen via Centrum Veilige Sport Nederland.

De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

 1. Lees hier de handreiking Gender- en Seksediverse Personen in de sport

District Spots

Iedereen verdient de kans om te sporten in zijn eigen wijk en omgeving. Daarom is NOC*NSF in 2022, samen met de Johan Cruyff Foundation, de Krajicek Foundation en sportbonden, gestart met het project District Spots. Deze vorm van community-based sporten biedt jongeren in 23 Nederlandse gemeenten waar het opleidingsniveau en inkomen gemiddeld lager liggen, een plek om te sporten in eigen wijk.

 1. District Spots: sportplekken voor en door jongeren (onderzoek Mulier Instituut, 2023)