Sportende Jeugd760

Jeugdsport

Het is onze ambitie om ieder kind en alle jongeren de kans te bieden met plezier te sporten en bewegen en zo de basis te leggen voor een leven lang sport- en beweegplezier.

Om die ambitie waar te maken richt NOC*NSF zich samen met sportbonden en andere partners op verschillende thema’s en projecten die hieraan bijdragen: 

Contact?

Heb je vragen of wil je meer informatie, neemt dan contact op met Lars Cornelissen:

Heb je vragen of wil je meer informatie, neemt dan contact op met Lars Cornelissen: