Hoofdlijnen Sportakkoord II 760X456

Wat is het sportakkoord?

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via lokale sportakkoorden spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

Ga naar de communicatiemiddelen

Sportakkoord II

De ondersteuning die sportclubs kunnen krijgen binnen de lokale sportakkoorden is gebaseerd op zes thema’s die eraan bijdragen om sport toegankelijk te maken voor iedereen.

Op sportakkoord.nl vind je meer informatie over het sportakkoord en de zes thema's:

Naar sportakkoord.nl