NOC*NSF Veilige Sport Sportbonden Onderzoek

Eerste bevindingen onderzoek Topsportcultuur

15 juni 2023
Eerste bevindingen onderzoek Topsportcultuur

NOC*NSF vindt het een goede zaak dat de eerste bevindingen uit het Onderzoek Topsportcultuur op 15 juni zijn gedeeld, ook al is het nog te vroeg om algemene conclusies te trekken over de elementen die van invloed zijn op de topsportcultuur in ons land. Het langlopende onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Kenniscentrum Sport en Bewegen is naar verwachting eind 2024 afgerond. Het onderzoek levert na afronding belangrijke wetenschappelijke onderbouwing voor keuzes voor topsportprogramma’s en het beleid in de (top)sport.

Uiteraard staat een sociaal-veilige en stimulerende topsportcultuur bij NOC*NSF al hoog op de agenda. De afgelopen jaren (sinds het verschijnen van de bevindingen van de Commissie De Vries, 2017) zijn veel onderzoeken geïnitieerd en gefaciliteerd. In 2019 verscheen het prevalentieonderzoek Grensoverschrijdend Gedrag in opdracht van NOC*NSF, gevolgd door sport-specifieke prevalentie- en cultuuronderzoeken, waarover ook steeds is gepubliceerd.

"Waardering voor openheid sportbonden"

In deze eerste fase van het onderzoek zijn acht sporten (en vijf bonden) op basis van vragenlijsten, interviews en observaties onder de loep genomen: judo, jiujitsu, ijshockey, (para-)tafeltennis, beachvolleybal, zaalvolleybal en handboogschieten.

André Cats, directeur topsport van NOC*NSF: "De betrokken sportbonden zijn actief en soms op specifieke thema’s naar voren gestapt om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Ze hebben zich daarbij heel open en kwetsbaar opgesteld. Dat verdient grote waardering."

Ook NOC*NSF heeft de afgelopen periode op verzoek van de onderzoekers zowel sporters als coaches opgeroepen bij te dragen aan het onderzoek. Immers, hoe meer data worden verzameld, des te meer komen we te weten over de factoren die een rol spelen in de Topsportcultuur.

Cats: "Wij enquêteren jaarlijks alle topsportprogramma’s over allerlei onderwerpen. Daarbij stellen we ook vragen over de cultuur, maar dat is natuurlijk zeer beperkt in vergelijking met zo’n gedegen onderzoek. Wij zullen de uitkomsten zeker ook betrekken bij het verder ontwikkelen van de programma’s."

De betrokken sportbonden zijn actief en soms op specifieke thema’s naar voren gestapt om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Ze hebben zich daarbij heel open en kwetsbaar opgesteld. Dat verdient grote waardering.

Uitkomsten herkenbaar

De uitkomsten per bond van deze eerste onderzoekronde zijn gedeeld met de betrokken bonden; de uitkomsten zijn voor hen herkenbaar, zo laten zij weten. Ook voor NOC*NSF komen tot dusver (op basis van de informatie via de bonden) geen onverwachte elementen naar voren. De volledige resultaten worden overigens pas openbaar als er een totaaloverzicht is van alle sporten.

Ook bij de volgende stappen in het Onderzoek Topsportcultuur zal NOC*NSF in goed overleg met de aangesloten sportbonden actief meewerken aan het verkrijgen van zoveel mogelijk data, zodat de positieve waarden van topsport zo goed mogelijk maatschappelijk kunnen worden ingezet.

Lees ook de berichtgeving van het Kenniscentrum Sport en Bewegen over deze fase van het onderzoek en de reactie van de Judobond (JBN) op de bevindingen.

Onderzoeken tot dusver (met medewerking of in opdracht van NOC*NSF)

Onderzoeken voor een veilige sport, waaronder Commissie De Vries (2017), Prevalentieonderzoek GOG (2019), prevalentie-onderzoeken grensoverschrijdend gedrag bij KNZB, NHB, Badminton en KNHS, cultuuronderzoek NTB, KNHB, rapport Ongelijke Leggers, zes onderzoeken met betrekking tot criminele inmenging, AEF onderzoek Samen de lat hoger leggen en, recent, onderzoek danssector Schaduwdansen door Verinorm.

Deel dit artikel op social media: