NOC*NSF Veilige Sport

NOC*NSF voor onderzoek naar cultuur binnen de topsport

15 oktober 2021
NOCNSF voor onderzoek naar cultuur binnen de topsport

NOC*NSF is voorstander van een onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland. Hierover heeft NOC*NSF eerder al gesproken met het ministerie van VWS. Dit onderzoek zal een ander type onderzoek zijn dan het Verinorm-onderzoek naar het verleden van de gymsport. De precieze omvang en inhoud van het onderzoek naar de cultuur binnen de topsport wordt nog bepaald.

In dit onderzoek is er zowel aandacht voor de aspecten van de topsportcultuur die bijdragen aan het waarmaken van de dromen van de jonge topsporttalenten, als voor de kaders waarbinnen dat op een pedagogisch verantwoorde wijze vormgegeven dient te worden. NOC*NSF draagt samen met haar leden de verantwoordelijkheid om met de gehele sportsector een veilig sportklimaat te borgen voor iedereen die aan sport doet.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: "We hebben de afgelopen dagen gezien dat ook in andere sporten sporters naar voren zijn gestapt. Het is belangrijk dat sporters nu de ruimte voelen zich te melden zodat we dit kunnen aanpakken. Met als doel te komen tot een zodanig sport- en prestatieklimaat dat recht doet aan het welzijn van de sporter op zowel het fysieke als mentale vlak. Zodat iedereen kan genieten van de mooie kanten van topsport."

Deel dit artikel op social media: