Sportdeelname Sportbonden

NTFU en KNAF: KPI's zetten aan tot lerende houding

29 juni 2022
NTFU en KNAF: KPI's zetten aan tot lerende houding

Twee verschillende bonden met uiteenlopende ambities en strategieën: De KNAF streeft in de net opgeleverde beleidsplannen naar een meer duurzame autosport en de NTFU zet zich onder andere sterk in voor de veiligheid van fietsers. Ondanks verschillende doelstellingen hebben beide organisaties een vooruitstrevende blik met eenzelfde aanpak. Jos van Schijndel (NTFU) en Maarten van Wesenbeeck (KNAF) vertellen wat voor hen werkt om te komen tot strategische doelstellingen onderbouwd met data.

Ruimte voor een onderzoekende houding

Bij beide bonden heerst geen cultuur waarin iedereen 'KPI-stress' heeft om de doelstellingen te halen. Het niet bereiken van opgestelde doelen is geen falen, maar juist de aanzet om een onderzoekende houding aan te nemen; waarom gaat iets niet zoals verwacht en wat ligt daaraan ten grondslag?

Medewerkers krijgen de individuele ruimte, het vertrouwen en de kansen om deze onderzoekende houding aan te nemen. Vanuit hier kunnen acties worden ondernomen om projecten te stoppen om mogelijk nieuwe wegen in te slaan of projecten aan te passen en te verbeteren. Dit helpt de organisatie om verder te ontwikkelen. "Onze directeur zegt altijd: het is pas een fout als je hem niet herstelt", zegt Van Schijndel.

De combinatie van onderbuik en data

Tevens bepalen beide sportbonden de koers van de organisatie niet volledig op basis van harde cijfers. Het is de balans tussen data en kennis van zaken, een ethisch bewustzijn en het onderbuikgevoel dat de beste uitkomst geeft. "Juist omdat we ons bevinden in een werksfeer met verenigingen en vrijwilligers is dat belangrijk", geeft Van Schijndel aan.

De NTFU benadert de doelgroep regelmatig. Verenigingen en fietsers worden gevraagd naar hun wensen en behoeften en hun ervaringen van producten en diensten. Ook wordt geluisterd naar signalen, ideeën of klachten vanuit fietsers, verenigingen of de omgeving. Op basis van deze geluiden kan een kwantitatief onderzoek worden gestart om de opinie van de populatie uit te vragen. Zodat het geluid vanuit een grotere doelgroep wordt bevestigd of ontkracht, waaruit stappen worden ondernomen.

KNAF

Optimaal benutten van de expertise

Tegenwoordig is het bij beide bonden gebruikelijk dat doelstellingen onderbouwd worden met cijfers. Het managementteam (MT) verkrijgt de doelstellingen vanuit de teams of commissies, zoals het team verenigingsondersteuning bij de NTFU en de commissie opleidingen bij de KNAF. Deze teams en commissies leveren hun (jaarlijkse) doelstellingen aan bij het MT, waarna het MT het voorstel goedkeurt of vraagt om verdere toelichting. Van Wesenbeeck geeft aan dat de inzet van data het beleidsvoorstel verstevigt, het geeft meer duidelijkheid en laat minder ruimte over voor twijfel bij het MT.

Om een doelstelling te onderbouwen met data moet er wel expertise binnen de bond zijn om daarmee te werken. En zowel bij de KNAF als de NTFU heeft niet iedere collega affiniteit met data, waardoor het gebruik en het ophalen van de data niet voor iedereen eenvoudig is. Zo heeft de KNAF ook een aantal vrijwilligers die een commissie leiden, van hen kan niet altijd verwacht worden dat een doelstelling perfect onderbouwd wordt aangeleverd.

Daarom hebben beide bonden altijd iemand die gevraagd kan worden om het team van de juiste data te voorzien. Het inschakelen en het benutten van elkaars expertise is een manier om samen steeds beter te worden in het maken van analyses en het trekken van de juiste conclusies. Juist op het gebied van data kunnen collega’s elkaar inzetten en gebruiken als sparringpartner om de individuele inzichten en expertise optimaal te benutten en de meerwaarde uit data te halen.

Een vergelijkbaar perspectief

Hoewel de KNAF en de NTFU voor eigen opgaves staan om de organisatie op het gebied van datamanagement en -analyse verder te ontwikkelen, zijn daarin veel overeenkomsten te herkennen. Gebruik het team, de collega’s en vooral elkaars inzichten en expertise. Creëer ook de ruimte om een onderzoekende houding aan te kunnen nemen en benut deze om organisatieontwikkelingen mogelijk te maken. En tot slot, baseer niet alles op data maar zoek de balans op. Ook kennis van zaken, een ethisch bewustzijn en het onderbuikgevoel blijven van meerwaarde.

Deel dit artikel op social media: