Bonden Sportbonden

Haal met data het beste uit jezelf

16 mei 2022
Haal met data het beste uit jezelf

Sport is continu in beweging. Als bond wil je jouw sportaanbieders en sporters bijstaan, zodat ze hun resultaten kunnen behalen. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je grip op de ontwikkelingen, de benodigde acties en de gewenste resultaten? Organisaties die hun beslissingen nemen op basis van data, krijgen meer grip, hebben meer inzicht en nemen gefundeerde beslissingen. De potentie van business intelligence en data analyse is enorm. Wellicht heb je al in datasystemen geïnvesteerd, maar zie je nog onvoldoende resultaat. In dit artikel vind je vijf aandachtspunten die jouw bond kunnen helpen een echt datagedreven organisatie te worden.

Anders

Het gebruik van data stelt organisaties voor een andere manier van werken. Je kunt wel data verzamelen, maar deze krijgen pas waarde als ze worden omgezet in waardevolle inzichten en betekenisvolle acties. Het is hiervoor belangrijk dat de rol van data voor de hele organisatie duidelijk wordt, en dat deze is geborgd in de processen en het beleid. De organisatie moet zich bovendien de nieuwe vaardigheid eigen maken om met data tot de gewenste impact te komen. Neem daarbij je eigen doelen en strategie als uitgangspunt. Veel organisaties starten bij het verzamelen van de data zonder zich af te vragen waarvoor het nodig is. Niet de data zijn leidend in de strategie, maar de vragen die je ermee wilt beantwoorden.

Aandachtspunt 1 - Eén doel tegelijk

Datagedreven organisaties stellen prioriteiten en leggen de focus op één doel tegelijk. Ze hebben bovendien een duidelijk beeld bij de rol van data binnen hun organisatie. Zonder focus komt het voor dat afdelingen op verschillende niveaus werken. Zij hechten een verschillende waarde aan de data, of zien de potentie er niet van. Maak het daarom een structureel proces, en kies als gehele organisatie voor eenzelfde richting. Het is dus belangrijk dat je vaststelt welke doelen je met data wil bereiken. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe vergroten we de instroom? Hoe kunnen we sponsoren aan ons binden? Hoe herkennen we tijdig talent? Het is aan de directie om een duidelijke richting te kiezen.

Aandachtspunt 2 - Ambassadeurs op hoog niveau

Wat opvalt is dat organisaties die vooroplopen bijna altijd een ambassadeur op directieniveau hebben. Dit is nodig, want de omslag naar een meer analytische aanpak vereist aandacht en tijd. Het vraagt bovendien om een andere mindset en nieuwe kennis en vaardigheden. Het beïnvloedt bijvoorbeeld hoe beslissingen worden genomen en naar welke expertise wordt gezocht bij nieuwe medewerkers. Deze veranderingen kunnen alleen op lange termijn geborgd zijn als er een ambassadeur met invloed is.

Aandachtspunt 3 – Echte commitment

Draagvlak beperkt zich niet tot verbale steun van de ambassadeur. Het vereist ook dat de juiste kennis en middelen beschikbaar worden gesteld. Wanneer data prioriteit krijgt binnen de organisatie, kunnen de benodigde investeringen niet achterblijven. Daarnaast is het van wezenlijk belang dat het nemen van datagedreven beslissingen zichtbaar wordt gedragen op directieniveau. Er bestaan meerdere voorbeelden van organisaties waar analyses niet worden vertrouwd omdat het onderbuikgevoel iets anders zegt, dat aanpassingen die op basis van de data moeten worden gedaan niet in de smaak vallen, of zelfs omdat dat er al veel geld is uitgegeven aan een tegenstrijdige interventie. Alleen echte commitment op directieniveau kan zulke impasses doorbreken.

Aandachtspunt 4 – Het goede voorbeeld

Een belangrijke methode om data gedreven werken te realiseren is door het goede voorbeeld te geven. Dit is vanzelfsprekend op bestuurlijk niveau belangrijk, maar ook wanneer je leidinggeeft aan een team. Er zijn verschillende momenten in de dagelijkse werkzaamheden om hiermee te starten:
• Maak dagelijks gebruik van data en vraag je medewerkers of teamleden er bewust naar
• Vraag data op om strategische beslissingen te nemen, en gebruik deze data ook. Pas de data bovendien ook toe bij beslissingen in je dagelijkse werk
• Laat het toepassen en de resultaten hiervan herhaaldelijk terugkomen in communicatie. Gebruik data bovendien in structurele meetings waar data een rol speelt

Aandachtspunt 5 - Zoek de juiste balans

Besluiten worden niet uitsluitend genomen op basis van de data; ook kennis van zaken, een ethisch bewustzijn en het onderbuikgevoel spelen een rol. Vaar dus niet blind op de data, maar zorg ervoor dat het een waardevol middel wordt om de organisatiedoelstellingen te bereiken en meer rendement uit je inspanningen te halen.

Samengevat

De potentie van business intelligence en data analyse is enorm. Wil je dat je investeringen hierin hun vruchten afwerpen, besteed dan aandacht aan het doel waarvoor je data wilt inzetten, zorg ervoor dat het op directieniveau wordt gedragen, dat de juiste kennis en middelen beschikbaar zijn, en dat data daadwerkelijk wordt gebruikt om beslissingen te nemen. En ten slotte: wees het voorbeeld!

Vragen? Mail dan naar moniek.deleeuw@nocnsf.nl, of stel je vraag tijdens het Data spreekuur

Wil je meer lezen of kijken over dit onderwerp:

Deel dit artikel op social media: