Maatschappelijke waarde topsport

We geloven in de maatschappelijke waarde van topsport en topsportprestaties voor de samenleving. Deze waarde willen we vergroten en zichtbaarder maken, zodat ook de samenleving de verbindende kracht van topsport ervaart en waardeert.

We werken hierbij vanuit een strategisch kader om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten. Onderdeel daarvan is dat we de kracht van topsport inzetten om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.