De maatschappelijke waarde van topsport krijgt steeds meer aandacht. Maar kunnen we die waarde ook meten? Lange tijd was er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van topsport. De Vrije Universiteit Brussel heeft het ‘Mapping Elite Sports’ potential Societal Impact’ (MESSI)-model ontwikkeld (2019). Dit model biedt een overzicht van tien thema’s met mogelijke positieve en negatieve maatschappelijke waarden van topsport.

De 10 thema’s zijn:

  1. Sociale gelijkheid & inclusie
  2. Gezamenlijke trots & identiteit
  3. Goede manieren & sportiviteit
  4. Goed gevoel & belevenissen
  5. Supporteren & media
  6. Internationale uitstraling & macht
  7. Levenskwaliteit & vaardigheden van topsporters
  8. Sportparticipatie & inspiratie
  9. Economische ontwikkeling & partnerschappen
  10. Lokale consumptie & ontwikkeling


Op basis van het MESSI-model heeft de Universiteit Utrecht in het najaar van 2020 en van 2021 een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te geven in de perceptie die Nederlanders hebben van de maatschappelijke waarde van topsport. Daarnaast is onderzocht of (het kijken naar) grote topsportevenementen tijdens de sportzomer van 2021 invloed had op die perceptie.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking een positieve perceptie heeft ten aanzien van de maatschappelijke waarde van topsport. De sportzomer van 2021 heeft vooral gezorgd voor een opleving in het thema gezamenlijke trots en identiteit.