Benthe Header

Diverse en inclusieve sport

NOC*NSF wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Want sport breng mensen samen. Op zaterdagmorgen op of naast het veld en in de zaal, of in het oranje op de tribunes. Sport heeft aantoonbaar de kracht mensen uit hun isolement te halen en grote groepen te verbinden. Om dit te bereiken werkt NOC*NSF, samen met de sportbonden en partners, aan inclusie en diversiteit binnen de sport. Zodat iedere inwoner van Nederland, ongeacht leeftijd, gender, (culturele) achtergrond en beperking, kan sporten bij een club die bij diegene past.

Ambitie

We streven naar een sport waar iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen.

Doelen

  • 100% van de mensen voelt zich welkom in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving

  • Alle sportclubs moeten passen bij iedereen

  • De bestaande sportdeelnamekloof tussen hoge en lage opleidingsniveaus en inkomens is aantoonbaar genivelleerd

  • Een significant aantal niet-sporters is met plezier gaan sporten

  • Het clubkader is kwantitatief meer divers geworden en kwalitatief meer inclusief gaan denken en doen

  • Er is een pedagogisch, veilig, verantwoord sportklimaat waarbij plezier voor de individuele sporter de belangrijkste drijfveer is