Sportief Verbinden tijdens het WK Hockey Dames

De Olympisch kampioenen van nu zijn de jonge generatie van vroeger. De basis voor hun succes is de afgelopen decennia gelegd. Om te zorgen voor een sportieve en gezonde generatie in 2040, moeten we nu intersectoraal samenwerken, investeren en professionaliseren.

Van 1 tot en met 17 juli spelen de hockeydames hun WK in Amsterdam. Tijdens dit WK organiseren we op 6 juli 2022 een nieuwe editie van Sportief Verbinden met als thema: 'Via de rijke schooldag naar een sportieve gezonde generatie'. 

Belangrijke vragen waar we met elkaar op 6 juli bij stilstaan zijn:

  • Hoe zien de gezondheidszorg en het onderwijs er straks uit? Wat betekent dit voor de realisatie van een gezonde generatie én de sportsector?
  • Hoe zorgen we samen voor een brede ontwikkeling en gezonde leefstijl van alle kinderen? Met het kind centraal.
  • Wat is er nodig vanuit het Rijk, gemeenten en de sectoren onderwijs, welzijn, sport, natuur en cultuur om de rijke schooldag te realiseren in een krappe arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen we slim de pedagogische basis van de sport, cultuur, natuur en jeugdwerk verhogen?

Programma

Let op. Sportief Verbinden is een besloten evenement, aanmelding gaat alleen op uitnodiging.

Het hoofdprogramma van Sportief Verbinden begint om 15.30 uur in het Rosarium Amstelpark (inloop vanaf 15.00 uur). De parallelsessies (op uitnodiging) beginnen vanaf 12.30 uur (inloop vanaf 12.00 uur).

Tijdens deze middag leggen we samen met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en prominenten uit de sport, onderwijs, jeugd en gezondheidszorg een basis voor samenwerking, professionalisering en investering voor een sportieve en gezonde generatie. 

-> Bekijk het hoofdprogramma

Na het hoofdprogramma bestaat de mogelijkheid om met ons naar het Wagener stadion te gaan om samen te genieten van de Nederlandse hockeyvrouwen die in de avond tegen Chili spelen. De wedstrijd begint om 19.30 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Naderhand wordt u weer teruggebracht naar het Rosarium.

Voor diegenen die zijn uitgenodigd voor een parallelle sessie, de programma’s zijn zichtbaar per blok.

Locatie en bereikbaarheid

Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ AMSTERDAM

Voor meer informatie over de bereikbaarheid en parkeergelegenheid, ga naar de website van het Rosarium.

o Deze editie van Sportief Verbinden is een samenwerking tussen NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeente, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en Gemeente Amsterdam.