Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

Duur:13.00-15.00 uur

Gespreksleider: Erik Lenselink en Lieke Vloet (NOC*NSF)

Locatie: Rosarium, Amsterdam

Genodigden: PO-raad, de Nederlandse GGZ, MEE NL, VNO-NCW, LHV, KNGF, GGD GHOR Nederland, NOC*NSF, VNG, Bernard van Leer Foundation, PHAROS, Ministerie van VWS, SGF en directeuren en managers van sportbonden.

Agenda:

Tijdens deze parallelsessie staan we stil bij preventie, het vervolg van het preventieakkoord, de rol van sport en sportief bewegen daarbinnen, de lokale verankering én de ambitie van de gezonde generatie.

We volgen de volgende agenda:

  • Terugblik rol van sport in het preventieakkoord in de afgelopen jaren (door NOC*NSF)

  • Doorkijk naar de inrichting van het preventieakkoord voor de komende jaren (door VWS)

  • Preventie vanuit lokaal en landelijk perspectief én de rol van sport en bewegen daarin (discussie)

De deelnemers aan de sessie krijgen een goed beeld van de stand van zaken en de sessie levert input op voor de verdere vormgeving en uitvoering van het preventieakkoord in de komende jaren.