Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

Duur: 13.00-15.00 uur

Gespreksleider: Marlies Tal (LKCA) en Ester Helthuis (NOC*NSF)

Genodigden: Nationale Jeugdcoalitie (NOC*NSF, LKCA, Kunstbende, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Jantje Beton, Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Nederlands Jeugd Instituut), PO-raad, VO-raad, MBO-raad en beleidsmedewerkers ministeries OCW en VWS.

Agenda:

  • Lancering van de Nationale Jeugdcoalitie

  • Ontwikkelagenda pedagogische kwaliteit in de vrijetijd (Marthe van Voorst van Beest, Nederlands Jeugdinstituut)

  • Discussie over:
    1. verdere ontwikkeling van de pedagogische kwaliteit in sport, cultuur, natuur en jeugdwerk.
    2. ondersteuning van de ontwikkelagenda vanuit landelijk beleid. 

  • Afspraken en vervolg