Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

Duur: 13.00-15.00 uur

Gespreksleider: Ingrid van Gelder (NOC*NSF)

Genodigden: technisch directeuren sportbonden, beleidsverantwoordelijken provincies en gemeenten, beleidsmedewerkers Ministerie van VWS

Agenda: 

 • Inleiding en tijdlijn op hoofdlijnen 2022 implementatie plan van aanpak Versterken Top Teamsportcompetities en Topclubs Deelakkoord 6

 • Werksessie in 2 subgroepen:
  o Integrale beleidsvorming overheden
  o Organisatiekracht topclubs

 • Inventarisatie focus 2022 voor thema’s:
  o Maatschappelijke Waarde
  o Zichtbaarheid
  o Versterken Sportklimaat

 • Finetunen tijdlijn, mijlpalen, projecten en bemensing werkgroepen