Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

Duur: 13.00-15.00 uur

Gespreksleider: Ingrid van Gelder (NOC*NSF)

Genodigden: technisch directeuren sportbonden, beleidsverantwoordelijken provincies en gemeenten, beleidsmedewerkers Ministerie van VWS

Agenda: volgt