Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

Duur:12.30-15.00 uur

Gespreksleiders: Ester Helthuis (NOC*NSF), Arno van Gerven (Watersportverbond) en Patrick Vader (Sportkracht12)

Genodigden: Sportcampagneteam NL PS2023 (NOC*NSF, sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van Kennis Centrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut) en directeuren Provinciale Sportorganisaties en beleidsmedewerkers provincies.

Agenda:

  • Korte voorstelronde

  • Stand van zaken sport en bewegen in provinciaal beleid (Jacqueline Kronenburg, Kennis Centrum Sport en Bewegen, Remco Hoekman, Mulier Instituut)

  • Sportcampagne PS 2023

  • Input verkiezingsprogramma’s PS 2023

  • Strategie per provincie