Diner pensant ‘Sportief Verbinden’

Op 21 september 2022 organiseren NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeente en gemeente Den Haag het diner pensant ‘Sportief Verbinden’ in Den Haag. Oud-politicus en publicist Pieter Hilhorst zal de avond leiden en samen met u sportieve verbindingen leggen die bijdragen aan zowel de nationale als lokale doelen en ambities op het gebied van sport en bewegen.

Voor deze avond worden de wethouders sport uitgenodigd, evenals de voorzitters en directeuren van landelijke sportbonden en de strategische sportbeleidspartners. Verschillende sprekers nemen u mee in de nationale en lokale doelen, ambities en de meest recente ontwikkelingen hierin. Deelname vindt alleen plaats op basis van persoonlijke uitnodiging.

Belangrijke vragen waar we tijdens dit diner bij stilstaan zijn:

 • Op deze ‘derde woensdag van september’ zijn de kaders van de Rijksbegroting bekend. Blijft het Rijkssportbudget intact, komen er extra middelen bij en via welke regelingen worden de budgetten verdeeld?
 • Hoe de sportsector wil bijdragen aan het klimaatakkoord staat omschreven in de Routekaart Verduurzaming Sport. Liggen we op schema of wordt er een grotere inzet gevraagd van de partners in de sportsector?
 • Zowel nationaal als lokaal wordt er al op verschillende manieren ondersteuning aan Nederlandse sportaanbieders geboden. Is deze ondersteuning voldoende of is een versterking noodzakelijk om ons sport- en beweegaanbod vitaal te laten blijven?
 • De ontwikkelingen rond de ‘Sportwet’ worden steeds concreter. Wat is nodig en noodzakelijk voor het borgen van een robuust georganiseerd en duurzaam gefinancierd sportstelsel? En daarbij, blijven we lokaal sport- en beweegbeleid beschouwen als autonoom beleid of krijgen we op termijn te maken met wettelijke kaders?

Programma

Let op: Sportief Verbinden is een besloten evenement, aanmelding is slechts mogelijk op uitnodiging.

 • 17:00 uur: Inloop met drankje

 • 17:30 uur: Welkom door burgemeester van gemeente Den Haag en voorzitter VNG Jan van Zanen, VSG-voorzitter Lucas Bolsius, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen en directeur directie Sport van het ministerie van VWS Annelies Pleyte.

 • 18:00 uur: Voorgerecht: Verduurzaming sportsector op koers? o.l.v. Judith Maas, directeur bij SDG Nederland

 • 18:45 uur: Hoofdgerecht: Noodzaak versterken sportaanbod o.l.v. dr. Frank van Eekeren, universitair hoofddocent onderzoeksgroep Sport en Society aan de Universiteit van Utrecht

 • 19:45 uur: Nagerecht: Inrichting toekomstbestendig sportstelsel o.l.v. prof. dr. Maarten van Bottenburg, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht

 • 20:45 uur: Round-up: avondvoorzitter Pieter Hilhorst blikt samen met de inleiders kort terug op de belangrijkste bevindingen van de avond.

 • 21:00 uur: Einde

Locatie en bereikbaarheid

De Willemshof (kantoor VNG)

Nassaulaan 12

2514 JS Den Haag