Titel: Sportclub als living lab: innovatie en technologie voor sportvastgoed van de toekomst

Duur: 16.15 - 17.00 uur

Gespreksleiders: n.t.b.

Sprekers: Daan Bregman (Business director, TU Delft) en Sacha Stolp (Director of innovation, Gemeente Amsterdam)

Bestemd voor: Verantwoordelijken op het gebied van bouw, energie, sport, duurzaamheid en innovatie (ministeries BZK, EZK en VWS, projectontwikkelaars)

Inhoud:

Innovatie is essentieel voor sportclubs in Nederland om toekomstbestendig te blijven. Veel sportclubs kampen met uitdagingen als grote concurrentie, hoge energieprijzen, terugloop van bestuursleden en verouderde faciliteiten. Deze problemen worden nog eens versterkt door de veranderende consumptiegewoonten van nieuwe generaties. Om deze uitdagingen aan te gaan, is innovatie en slim inspelen op maatschappelijke trends cruciaal. In dit kader werken TU Delft, KNVB en de Gemeente Amsterdam samen aan het pilotproject Innovation Clubhouse; een uniek clubhuis dat fungeert als Living Lab waar technologische en sociale innovaties worden getest en doorontwikkeld. De opgedane kennis en ervaringen worden vervolgens beschikbaar gesteld voor clubs in heel Nederland.

Deze sessie staat in het teken van Sportvastgoed in het jaar 2040. Het is essentieel dat we vooruitkijken en innovatieve oplossingen vinden om te voldoen aan de behoeften van de sector maar vooral ook de toekomstige sporter. Tijdens deze sessie zullen we gezamenlijk verkennen hoe we Sportvastgoed in 2040 kunnen transformeren naar multifunctionele, flexibele en duurzame locaties. We bespreken inspirerende voorbeelden, identificeren uitdagingen en concrete acties formuleren om de toekomst van sportfaciliteiten met diverse organisaties vorm te geven.

Programma:

  • Opening door Jan Dirk van der Zee
  • Voorstelronde: welke kennis en achtergronden zijn er in de zaal?
  • Situatie: merendeel clubhuizen toe aan vervanging
  • Concept
  • Idee: prototype ‘innovation clubhouse’: hoe zou jij clubhuis van de toekomst inrichten?
  • Inspirerende voorbeelden