Titel: Omgevingswet, kans voor sport en bewegen?

Duur: 15.15 - 16.00 uur

Gespreksleiders: Daan Hollemans en Marijke Roskam

Bestemd voor: Agenda Natuurinclusief, NL Buiten, netwerk Waterrecreatie, Gemeenten, provincies, ministeries, Raden, Sportbonden, ondernemende sportaanbieders

Inhoud: 

Na jaren van uitstel treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen en staat een gezonde en veilige leefomgeving centraal. Een beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur zijn een belangrijk onderdeel van die gezonde leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet vraagt een integrale aanpak, waarbinnen de gezonde leefomgeving in het ruimtelijke domein meer prioriteit krijgt in de omgevingsvisie en omgevingsplannen.

In deze sessie wordt kort ingegaan op deze Omgevingswet, maar willen we vooral met de deelnemers in gesprek over interessante vraagstukken. Gaat deze wet ons daadwerkelijk helpen in onze ambities voor een gezond en vitaal Nederland? Is het voortaan vanzelfsprekend dat sport een plek heeft bij ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling? En welke strategie moet er vanuit sport gevoerd worden voor voldoende ruimte voor sport en bewegen? Ook maken we in deze sessie een uitstapje naar de werking van een lokale sportnorm voor ruimte.