Titel: Buitendossier (natuur en landschappen): een visie op Nederland in 2050

Duur: 16.15 - 17.00 uur

Gespreksleider: Eibert Jongsma, NOC*NSF

Panelleden:

  • Tinco Llyklama à Nijeholt (bureau Ruimte en Vrije Tijd) over onderzoek in opdracht van ANWB dat groeiend tekort aan recreatieruimte aangeeft
  • Gedeputeerde RO, Natuur, Landschappen en Landbouw: Harold Hofstra (provincie Flevoland
  • Harry Boeschoten (Groene Metropool, Staatsbosbeheer)

Bestemd voor: Agenda Natuurinclusief, NL Buiten, netwerk Waterrecreatie, Gemeenten, provincies, ministeries, Raden, Sportbonden, ondernemende sportaanbieders

Inhoud:

Om een gezond, welvarend, natuurlijk en prettig leefklimaat in Nederland te bevorderen, is samenwerking essentieel. Met beperkte ruimte beschikbaar, is het noodzakelijk om slimme combinaties te maken en verschillende behoeften met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen we keuzes verminderen en optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte.

Tijdens deze sessie zullen we ons richten op het slim combineren van Natuur, Gezondheid en Economie. We zullen onderzoeken waar en hoe we deze aspecten op een intelligente manier kunnen integreren. Welke mogelijkheden zijn er om natuurlijke gebieden te benutten voor gezondheidsgerelateerde activiteiten of economische ontwikkelingen? En waar moeten we voorzichtig zijn en de natuurlijke omgeving niet belasten met recreatie?

Gezamenlijk zullen we op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. We willen een balans vinden waarbij we de natuurlijke omgeving kunnen benutten zonder deze te verstoren. Met behulp van expertise en samenwerking willen we de juiste richtlijnen en strategieën ontwikkelen. Op die manier kunnen we een harmonieus samenspel creëren tussen Natuur, Gezondheid en Economie, met respect voor de natuurlijke omgeving.