Titel: Sport en bewegen in de stedelijke omgeving

Duur: 15.15  - 16.00 uur

Gespreksleiders: Lodewijk Klootwijk, POS

Sprekers: Jan Janssens: kwartiermaker beter benutten van sportfaciliteiten - Spreker 2 nader te bepalen

Bestemd voor: Agenda Natuurinclusief, NL Buiten, netwerk Waterrecreatie, Sportbonden, ondernemende sportaanbieders en gemeenten

Inhoud:

Op dit moment is er in Nederland een intensieve strijd gaande om ruimte, wat ook gevolgen heeft voor de sportsector. Dit dwingt ons niet alleen om de inrichting van onze steden te heroverwegen, maar ook om de mogelijkheden te benutten die er liggen binnen onze bestaande sportinfrastructuur. Tijdens deze parallelsessie bespreken we het vraagstuk hoe we deze kansen optimaal benutten, zodat zowel bestaande als nieuwe doelgroepen meer profijt hebben van de beschikbare sportfaciliteiten.

Programma:

  • Korte voorstelronde
  • Jan Janssens: Hoe kunnen we effectief en efficiënter gebruikmaken van sportaccommodaties?
  • Spreker 2: Optimaal gebruikmaken van de openbare ruimte / buitenruimte door (ondernemende) sportaanbieders.