Titel: Toekomstbestendige sportparken

Duur: 16.15 - 17.00 uur

Gespreksleiders: 

  • Dianne Scholte, specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur - Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Nelleke Penninx, planoloog gemeente Amsterdam / Olympisch medaillewinnaar roeien Sydney 2000
  • Roos Duijs, beleidsadviseur Sport, gemeente Amsterdam

Bestemd voor: Bestuurders en beleidsmakers, Gemeenten, sport en ruimtelijke ordening, Bestuurders sportbonden/sportaanbieders, Kennisinstellingen

Inhoud:

Tijdens deze sessie behandelen we diverse voorbeelden uit kleinere gemeenten, kernen en landelijke gebieden. Hierbij spreken we over de vraagstukken en uitdagingen die daar spelen in relatie tot het sportpark van de toekomst. Hoe kom je tot een succesvol, toekomstbestendig open sportpark?

Daarna verleggen we onze focus naar de stedelijke omgeving, specifiek naar Amsterdam. De ambitie is om Amsterdam sportiever en meer beweegvriendelijk te maken, waarbij toekomstbestendige sportparken een cruciale rol spelen. De gemeente heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op Amsterdamse sportparken. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe buitensportfaciliteiten beter kunnen worden benut in een tijd waarin kansenongelijkheid toeneemt en de beschikbare ruimte voor sport en beweging onder druk staat. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Amsterdam zich richting 2035 beweegt met sportparken die een bredere maatschappelijke functie hebben en beter aansluiten op nieuwe vormen van sport en beweging.

Samen zullen we op zoek gaan naar innovatieve ideeën en praktische oplossingen om sportparken te transformeren naar belangrijke maatschappelijke en beweegvriendelijke hubs.

Programma:

  • Korte voorstelronde
  • Kleine Kernen
  • Plenaire discussie
  • Stedelijke Omgeving
  • Plenaire discussie