De Nederlandse sportbonden en NOC*NSF staan voor een inclusieve en sociaal-veilige sport waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht sekse, genderidentiteit, etniciteit, leeftijd, beperking of religie. Helaas is dit voor veel gender- en seksediverse personen nog geen vanzelfsprekendheid. Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. 

De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. 

De handreiking bevat

  • uitleg over veelgebruikte begrippen;
  • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
  • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
  • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
  • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
  • bronnen voor meer informatie.

Extra informatie en contact

Een handreiking zoals deze is voortdurend in ontwikkeling. Inzichten en kennis veranderen met de tijd en zijn dus aan verandering onderhevig. Mocht je opmerkingen of vragen hebben over de handreiking of wil je meedenken over verdere uitwerking, neem dan contact met ons op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

  • Sportbonden die een eigen richtlijn willen implementeren of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen hiervoor contact opnemen met NOC*NSF via inclusiefsporten@nocnsf.nl;
  • Sportclubs die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond;
  • Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond;
  • Sportbonden, -professionals, -clubs en sporters kunnen voor advies ook contact opnemen via Centrum Veilige Sport Nederland.

De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.