Diversiteit in de sport

NOC*NSF wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Sport is plezier voor iedereen. NOC*NSF staat voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, op alle niveaus. Aandacht voor diversiteit is niet alleen van belang vanwege gelijke kansen, maar ook omdat het bijdraagt aan een gezonde cultuur en meer kwaliteit.

Waar we aannemen dat sport een mensenrecht is, representeert sport niet de diversiteit van onze samenleving. Daarnaast heeft niet iedereen gelijke kansen om mee te doen.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Sport is een essentieel onderdeel van een gezonde en sociale samenleving. De positieve impact van sport kan alleen gerealiseerd worden als we normen in de sport mee ontwikkelen met veranderingen in de samenleving. NOC*NSF neemt een leidende rol in het ontwikkelen van deze veranderingen. Het is misschien een uitdaging maar het is nodig om de sport aantrekkelijk en relevant te houden. Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden om dit te bereiken.

In het Sportakkoord heeft diversiteit en inclusie een belangrijke plek ingenomen. Klik hier voor meer informatie over het deelakkoord.

Alliantie Sporten en Bewegen voor iedereen

De Alliantie Sporten en Bewegen voor iedereen is opgericht vanuit het sportakkoord en zet zich in om de sportparticipatie te verhogen onder groepen waarbij deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is.

Vragen? Mail naar

Vragen? Mail naar

inclusiefsporten@nocnsf.nl

Code Goed Sportbestuur

In de Code Goed Sportbestuur staat diversiteit als belangrijke waarde genoemd. Hier gaat het niet alleen om sportparticipatie maar ook om het belang van diversiteit in het sportkader. De code biedt hulp bij het besturen van een sportvereniging, bond of andere organisatie. Een divers bestuur zorgt bijvoorbeeld voor een andere cultuur en is zich meer bewust van de veranderende omgeving.

Vragen? Mail naar

Vragen? Mail naar

Huibert.Brands@nocnsf.nl