X5O0118

High5! stappenplan - voor een veilige en integere sportclub

Iedere sporter verdient een sociaal veilige sportomgeving, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Het High5! stappenplan helpt sportclubs hiermee op weg door praktische tips, ondersteuningsmiddelen en extra informatie. Zo krijgt jouw sportclub een duwtje in de rug en werken we samen aan een veilige sport voor iedereen.

Ga hieronder verder met stap 2 van het High5! stappenplan: Wat kan beter?

 

Stap 2. Wat kan beter?

Door het doen van een risicoscan, leer je meer over grensoverschrijdend gedrag binnen de club, maar nóg belangrijker, welke stappen je kunt zetten. Een risicoscan doe je door een projectgroep samen te stellen, risico’s in kaart te brengen en de belangrijkste verbeterpunten te benoemen.

Stel een projectgroep samen

Het uitvoeren van een risicoscan begint bij een juiste groep, gemotiveerde mensen. Denk bij het samenstellen van de projectgroep aan:

  • Het betrekken van de belangrijkste betrokkenen van de sportclub. Sportbegeleiders, (jeugd)leden, vrijwilligers, ouders;
  • De groepsgrootte. Idealiter bestaat een projectgroep uit 5 tot 8 leden;
  • De rol van de vertrouwenscontactpersoon. Gezien de positie van de VCP op de sportclub kan deze persoon de projectgroep leiden;
  • Het aanvullen met externe deskundigen. Bijvoorbeeld vanuit de bond of de GGD.
  1. Checklist voor grensoverschrijdend gedrag

Breng de risico’s in kaart

Organiseer een bijeenkomst met de projectgroep. Laat alle leden van de projectgroep vooraf de checklist invullen. Voor iedereen geldt: neem het advies dat uit de checklist komt mee naar de bijeenkomst. Deze adviezen kan je vervolgens naast elkaar leggen, zo maak je de verschillen en overeenkomsten bespreekbaar. Hierna kan de groep een lijst met risicofactoren binnen de club opstellen.

  1. Meer over de Basiseisen sociale veiligheid

Benoem de belangrijkste verbeterpunten