Trainersbegeleiding

Begeleiding van trainers

Ook trainer-coaches en instructeurs zijn gebaat bij coaching. Als ze begeleiding krijgen op pedagogisch, didactisch en/of sporttechnisch vlak, kan dat bijdragen aan een positief sportklimaat op de club. Dit vertaalt zich niet alleen in meer sportplezier en ontwikkeling voor de sporters, maar heeft ook een positief effect op het behoud van leden en vrijwilligers binnen de club.

NOCNSF Sportparticpatie Sportdeelname 7171

Trainersbegeleiding aanbieden?

Trainersbegeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Sportbonden kunnen bijvoorbeeld verschillende diensten, producten of de inzet van mensen aanbieden. Sportclubs kunnen op hun beurt gebruik maken van e-learnings, tools, of een trainersbegeleider en/of een clubkadercoach inzetten. De clubkadercoach kan helpen bij het introduceren van een trainersbegeleider binnen de club.

Wie kan de rol van trainersbegeleider invullen?

  1. Een vrijwilliger binnen de club, die affiniteit heeft met pedagogiek of didactiek;
  2. Een trainer binnen de club, met veel ervaring en gevoel voor het geven van trainingen en coachen;
  3. Een sportprofessional die wordt ingehuurd, denk aan een zzp’er die pedagogisch, didactisch en/of sportspecifiek geschoold is;
  4. Een sportprofessional: een clubkadercoach.

Wat is een clubkadercoach?

Lees meer over clubkadercoaching

Een clubkadercoach is een professional die tijdelijk ondersteunt om trainersbegeleiding op de club te introduceren, vorm te geven en om te zetten in clubbeleid. Een mooie start van je trainersbegeleiding op de club dus.

Lees meer over clubkadercoaching