Basketbal Team

Als sportbond aan de slag met trainersbegeleiding

Sportclubs hebben behoefte aan bekwame trainer-coaches. Trainersbegeleiding geeft trainer-coaches handvatten om zich te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij sterker worden op pedagogisch en didactisch vlak. Dit zorgt voor een positief sport- en leerklimaat, wat bijdraagt aan twee belangrijke doelen: meer sportplezier voor iedereen en minder uitstroom van leden en vrijwilligers. Als sportbond kun je aan de slag met trainersbegeleiding door gebruik te maken van onderstaande vier fundamenten.

Bepaal de ambities

Hoe kijk je als bond tegen trainersbegeleiding aan? Wat is de ambitie en hoe wil je clubs hierbij ondersteunen?

Voordat de bond trainersbegeleiding actief gaat promoten, is het belangrijk de ambities binnen de sportbond op dit gebied duidelijk te hebben. Samen met de desbetreffende directeur (algemeen, technisch of breedtesport) kan richting worden gegeven aan de missie, visie en ambities van trainersbegeleiding. De korte- en langetermijnplannen en doelstellingen kunnen vervolgens uitgewerkt worden in de beleidsagenda.

Onderzoek de ondersteuningsmogelijkheden die jouw bond aan sportclubs kan bieden om trainersbegeleiding mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door clubs te informeren over de mogelijkheden van trainersbegeleiding. Of door het aanbieden van generieke en/of sport specifieke trainingsstof. Maar ook door een stap verder te gaan en clubs te ondersteunen bij het opzetten, implementeren en borgen van trainersbegeleiding.

Voorbeelden van sportbonden die ondersteuning geven aan sportclubs zijn de KNVB en de Handbalbond.

  1. Aftrapmodule van de KNVB
  2. Trainersbegeleiding van HandbalNL

Bepaal de mankracht en financiën

Om de gestelde ambities te realiseren, is er mankracht en financiering nodig. Mankracht om trainersbegeleiding en de voordelen hiervan actief bij clubs onder de aandacht te brengen. Financiering is nodig om -afhankelijk van de gekozen vorm van trainersbegeleiding- de trainersbegeleider op de club te betalen.

Een voorbeeld van een bond die trainersbegeleiding mogelijk maakt voor hun sportclubs is de NEVOBO.  

  1. Set-up programma Nevobo

Borging

Zodra de ambities, doelstellingen en financiering zijn bepaald, is het belangrijk om te bekijken hoe je dit op de lange termijn kunt blijven gebruiken. Overweeg bijvoorbeeld het opnemen van trainersbegeleiding in de meerjarenplannen en het ontwikkelen van een communicatiestrategie.

Laat in de communicatieboodschap duidelijk terugkomen wat trainersbegeleiding is, wat het sportclubs kan brengen en hoe een sportclub trainersbegeleiding mogelijk kan maken. Daarnaast is interne communicatie belangrijk. Door het onderwerp te blijven herhalen, blijft het onder de aandacht bij de sportbondmedewerkers.  

Uitvoering

Het is noodzakelijk om binnen de bond duidelijk voor ogen te hebben wie trainersbegeleiding op operationeel niveau gaat uitvoeren en wie er ondersteuning gaat bieden. Denk hierbij aan het contact met accountmanagers, clubondersteuners, opleiders en clubbestuurders. Onderzoek ook samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen, bijvoorbeeld met gemeenten. De gemeenten en hun sportbedrijven kunnen clubkadercoaches inzetten om trainersbegeleiding op de sportvereniging te introduceren.

Lees meer

Hieronder vind je de achtergrond en informatie over de succesverhalen van de volleybalbond, rugbybond en korfbalbond.

NEVOBO

De Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO) heeft het Set-up programma ontwikkeld. Dankzij cofinanciering krijgen volleybalclubs de mogelijkheid om een betaalde professional in te schakelen voor taken waar ze weinig kennis of ervaring in hebben. Of waar ze niet aan toekomen vanwege tijdgebrek. Wanneer een volleybalclub hiervan gebruik maakt, kan dit zorgen voor verdere professionalisering binnen de vereniging. Bovendien stimuleert het sportclubs om samenwerkingen met elkaar op te zoeken en trainersbegeleiders te delen.

De NEVOBO draagt bij aan een deel van het Set-up programma via een landelijke contributieverhoging. De sportclub draagt ook bij. Daarbij kan de sportclub samenwerken met de gemeente (bijvoorbeeld via subsidies als het Sportakkoord 2), bedrijven (door middel van sponsoring) of met andere sportclubs (een trainersbegeleider delen).

KNKV

De korfbalbond biedt op regionaal niveau ondersteuning aan korfbalverenigingen die met trainersbegeleiding aan de slag willen gaan. Dit doen ze met korfbaladviseurs en verenigingsadviseurs.

  • Een korfbaladviseur biedt bijvoorbeeld directe begeleiding aan de trainer-coaches op het sportveld bij sportspecifieke vragen.
  • Een verenigingsadviseur kan ter ondersteuning van het verenigingsbestuur op beleidsniveau meedenken over een plan van aanpak voor trainersbegeleiding.

Korfbalclubs ontvangen niet alleen ondersteuning van adviseurs, maar ook een reeks korte inspirerende filmpjes voor trainers en coaches. In deze filmpjes, met een duur tussen de 30 seconden en 2 minuten, ontvangen trainers en coaches tips over het geven van trainingen of coaching, waarbij verschillende trainingsvormen aan bod komen. Deze filmpjes kunnen helpen bij de voorbereiding van trainingen. Voor het maken van deze filmpjes heeft de korfbalbond zelf middelen vrijgemaakt.

Rugby Nederland

De rugbybond zet (vrijwillige) coördinatoren regionaal in om clubs te ondersteunen met trainersbegeleiding. Clubs worden door een beloningssysteem aangemoedigd hun trainers opleidingen te laten volgen en hun licentie bij te houden. In ruil daarvoor krijgt een club een vergoeding of gratis workshop. Dit maakt het voor een kleinere bond mogelijk om verenigingen te stimuleren aan de slag te gaan met trainersbegeleiding en het ontwikkelen van trainer-coaches.

Header Sportbonden

Sportbondenmagazine

Dit magazine bevat good practices van verschillende sportbonden over trainersbegeleiding en hoe zij trainers op de club opleiden. Kortom: een inspirerend magazine over opleiding en begeleiden op de club!

Bekijk hier het magazine 'coach de coach'

Contact

Wil je meer weten of even sparren? Neem contact op met Hannah van Tartwijk. Zij heeft de expertise om je verder te helpen. 

Neem contact op