Jeugd rugby en coach

Als club aan de slag met trainersbegeleiding

Door trainersbegeleiding in te zetten, kan een club actief de groei en ontwikkeling van trainer-coaches bevorderen. Dat heeft veel voordelen. Coaches voelen zich gezien en ontwikkelen zich verder op pedagogisch, didactisch en sporttechnisch vlak. Dat draagt bij aan een positief sportklimaat op de club. Essentieel voor zowel het sportplezier en de ontwikkeling van de sporters als het behoud van leden en vrijwilligers binnen de organisatie.

Wil je als club zelf aan de slag met trainersbegeleiding? Volg dan deze richtlijnen: 

Creëer draagvlak

Wees duidelijk over het doel van de trainersbegeleiding en benadruk de waarde ervan voor trainers en coaches. Leg de nadruk op pedagogische en didactische ondersteuning en het bevorderen van een positief en veilig sportklimaat.

Vind de juiste trainersbegeleider

Bepaal wat je van een trainersbegeleider verwacht en overweeg of dit een vrijwilliger binnen de club met relevante ervaring kan zijn of een professional/zzp’er met een achtergrond in pedagogiek of didactiek.

Voorbeelden van functieprofielen van trainersbegeleiders vind je bij de KNVB en de handbalbond.  

  1. KNVB
  2. HandbalNL

Zorg voor een goede start

Het is aan te bevelen om bij aanvang van het nieuwe seizoen te starten met trainersbegeleiding. Dit geeft (nieuwe) trainers/coaches en instructeurs een warm welkom en een duidelijk startpunt. Zorg ervoor dat voor iedereen duidelijk is welke trainer-coaches begeleiding krijgen, met welke regelmaat die begeleiding plaatsvindt en hoe dat wordt geëvalueerd. Maak de trainersbegeleider zichtbaar binnen de club. Communiceer duidelijk waar de trainersbegeleider voor is en bij kan helpen.

Bied ondersteuning

Inventariseer waar een trainersbegeleider behoefte aan heeft en neem daarop concrete stappen. Betrek hierin het bestuur, een clubkadercoach of een andere sportprofessional (zzp’er). Voor sporttechnische ondersteuning kan de sportclub ook advies inwinnen bij de desbetreffende sportbond. Zorg er ook voor dat de trainersbegeleider voldoende kennis tot zijn beschikking heeft door zowel online als fysieke bijeenkomsten te organiseren. De e-learning ‘Een beetje opvoeder’ helpt trainersbegeleiders bijvoorbeeld bij de opstart van de trainingen. En bespreek specifieke thema's op de club zoals ‘de vier inzichten van trainerschap', ‘motivatieverschillen binnen het team’, of ‘inhoud en opbouw van trainingen’.

Zet in op duurzame resultaten

Trainersbegeleiders moeten actief handelen om de voordelen van hun begeleiding op lange termijn binnen de club te behouden en te verankeren. Denk aan voortgangsgesprekken met de trainers voeren, doelen stellen en onderzoeken welke thema's extra ondersteuning nodig hebben. Op deze manier ontwikkelt de club een leerlijn voor de trainersgroep waarop kan worden voortgebouwd. Neem trainersbegeleiding op in het beleid en richt je hierbij op de langdurige begeleiding van jeugdtrainers en de positieve impact van trainersbegeleiding op een gezond sport- en leerklimaat.

Inspiratievideo's

DOS 46 (korfbal)

Dos 46 maakt een toelichtingsfilmpje over hun aanpak van trainersbegeleiding op hun sportclub.

Trainersbegeleiding op elke club

Bekijk het toelichtingsfilmpje over trainersbegeleiding op de sportclub.

Interesse in trainersbegeleiding?

Neem contact op met jouw sportbond! Zij hebben de expertise in huis om jouw club verder te helpen.