Waar veelal fysieke en prestatieve indicatoren een prominente plek hebben gekregen in talentprofielen en instroomprocessen blijft het thema gedrag vaak nog achter.

Onderstaand vinden jullie in de pdf een aanzet over hoe je gedrag (als uiting van inter- en intrapersoonlijk functioneren) kan integreren in een talentprofiel en onderdeel kan maken van het besluitvormingsproces over instroom. Tevens hebben we enkele formats toegevoegd die als handvat gebruikt kunnen worden bij de vertaling van de theorie naar de praktijk.

Deze documenten moeten gezien worden als een handvat voor verdere dialoog binnen de eigen sport over dit thema. Het heeft tot doel om mensen uit te dagen blijvend kritisch na te laten denken en continue verbetering vorm te geven.