Door middel van evalueren kan je uit ervaringen leerwinst creëren en verbetering binnen een opleidingsprogramma bewerkstelligen. Onderstaand vinden jullie in de pdf informatie over evalueren en dan met name gericht op de in-, door- en uitstroom van jonge sporters. Aan de hand van deze informatie hebben we twee formats toegevoegd die kunnen dienen als praktisch aanknopingspunt om de benoemde evaluaties met elkaar vorm te geven.

Deze documenten moeten gezien worden als een handvat voor een goede inhoudelijke dialoog binnen de eigen sport over dit thema. Het heeft tot doel om mensen uit te dagen blijvend kritisch na te laten denken over de waarde van evalueren.