Het domein van talentontwikkeling wordt soms gekenmerkt door hardnekkige meningen en overtuigingen. Onderzoek biedt hierop helaas niet de kant en klare antwoorden. Zij richten zich veelal op een enkel puzzelstukje en niet de hele puzzel. Oftewel, de vereiste holistische, ontwikkelingsgerichte en interdisciplinaire oplossingen dienen zelf gevonden te worden.

Om tot verbeteringen te komen, moeten opgedane ervaringen van gisteren en nieuwe (wetenschappelijke) informatie van vandaag leiden tot betere oplossingen voor morgen. De verschillende bronnen van waaruit informatie komt, leiden ertoe dat we met elkaar in gesprek moeten gaan om stap voor stap dichter bij de waarheid te komen. Deze dialoog moet eraan bijdragen dat openheid groeit, kritisch denken wordt versterkt en uiteindelijk betere afwegingen plaatsvinden voor gekozen oplossingen.

In deze sectie presenteren wij periodiek thema’s die aanzetten tot het voeren van een dialoog.