Besluitvorming over in-, door- en uitstroom kan een grote impact hebben op het leven van jonge sporters. Onderstaand vinden jullie in de pdf informatie over de mens als besluitvormer en welke fouten in het vormen van besluiten worden gemaakt. Op basis van deze inzichten zal het document een vertaling maken naar een verantwoorde en praktische werkwijze voor het nemen van besluiten over de in-, door- en uitstroom van jonge sporters.

Dit document moet gezien worden als een handvat voor een goede inhoudelijke dialoog binnen de eigen sport over dit thema. Het heeft tot doel om mensen uit te dagen blijvend kritisch na te laten denken over deze processen.