• Door de uitbraak van het coronavirus zijn we genoodzaakt om de instroom van talenten naar de opleidingsprogramma’s van de sportbonden dit jaar op een andere manier vorm te geven. Hoe we dit precies gaan doen zijn we momenteel nog aan het onderzoeken. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dit met jullie communiceren via deze website en onze socialkanalen.

  • De NOC*NSF Talentdag is een door NOC*NSF, samen met Sportbonden, georganiseerde dag. Het doel van deze dag is om een grote groep jongeren te screenen op potentie voor topsport.

   De sporten die deelnemen aan de Talentdag hebben de mogelijkheid om jongeren op latere leeftijd te laten instromen (wel of niet vanuit een andere sport) en daarmee nog steeds kans maken op het behalen van het mondiale podium.

  • De dag is bedoeld voor jongeren tussen de 12-18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en de ambitie hebben om topsporter te worden.

   Bekijk de verschillende profielen voor de specifieke doelgroep per deelnemende sport. De zoektocht is naar jongeren die de sporten die aanwezig zijn nog niet beoefenen.

  • Voor laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken loont het om gericht op zoek te gaan naar High Potentials buiten de eigen sport.

   Door het organiseren van de nationale NOC*NSF Talentdag kunnen zij efficiënt jongeren screenen die de betreffende sport nog niet beoefenen maar wel aan de basisvoorwaarden voldoen om de mondiale wereldtop te behalen in die sport.

  • Tijdens de NOC*NSF Talentdag wordt er gescreend op potentie voor de volgende sporten:

   • Beachvolleybal
   • Volleybal 
   • Roeien 
   • Baanwielrennen Sprint 
   • Atletiek 
   • Triatlon

   Hiernaast zal er ook getest worden voor Paralympische sporten.

   Zoals aangegeven is de zoektocht voor Rugby Sevens, in tegenstelling tot alle andere sporten, specifiek voor dames. De reden hiervoor is dat er momenteel geen internationaal kwalitatief concurrerend senioren programma voor heren bestaat in Nederland en hier ook niet in geïnvesteerd wordt vanuit NOC*NSF. Voor baanwielrennen richt de zoektocht zich op het onderdeel sprint.

  • Elke sport heeft een specifiek profiel met kenmerken waar je over moet beschikken om kans te maken op het bereiken van het mondiale. Gebleken is dat bepaalde takken van sport gezamenlijke overkoepelende kenmerken bezitten. Deze kenmerken zijn sterk bepalend of je kans maakt om het mondiale podium te behalen en zijn samengevat in de volgende profielen:

   • Lang en sterk: (beach)volleybal en roeien
   • Explosief en snel: Baanwielrennen, rugby sevens dames en atletiek 
   • Uithoudingsvermogen: triathlon
   • Paralympisch: paralympische sporten
  • Nee. Aanmelding voor de NOC*NSF Talentdag geeft geen garantie voor deelname aan de Talentdag. Op basis van inschrijfgegevens zal bepaald worden of iemand wordt uitgenodigd voor de Talentdag.

   Uiterlijk een week voor de Talentdag krijgt men bericht of ze deel kunnen nemen aan de Talentdag. Hierin staan ook meer details over het programma en de locatie.

  • Gedurende de NOC*NSF Talentdag worden jongeren gescreend op een aantal profielkenmerken die als minimale voorwaarde per profiel worden gezien om het mondiale podium te kunnen bereiken, waaronder antropometrische en fysiologische kenmerken.

   De tests (o.a. wendbaarheid, snelheid en vermogen testen op wattbike en roeiergometer) hebben een professioneel karakter en wij verwachten dan ook dat de deelnemers goed uitgerust aan de dag beginnen en honderd procent inzet tonen tijdens de dag. Specifieke voorbereiding is verder niet nodig. Er zal per profiel worden getest, waardoor men maximaal een dagdeel aanwezig zal moeten zijn. Ouders/verzorgers kunnen gedurende deze tijd aanwezig zijn en kijken of iets voor zichzelf gaan doen.

   Deze testdag is tevens nog maar het begin van de weg naar het podium. Er komt uiteindelijk veel meer bij kijken dan de gescreende kenmerken om daadwerkelijk de mondiale top te bereiken. Uitgangspunt die wij hanteren is dat er gemiddeld 8 jaar aan voorbereiding nodig is om te presteren in het internationale senioren veld.

  • Jongeren met een wildcard mogen gegarandeerd deelnemen aan de NOC*NSF Talentdag. Zij dienen zich hier nog wel voor aan te melden, aan te geven dat ze over een wildcard beschikken en de wildcard op de dag zelf mee te nemen als bewijs.

  • Na de NOC*NSF Talentdag worden de testgegevens verzameld en geanalyseerd met de deelnemende sportbonden. Daarna worden de eigen testgegevens verstuurd naar de deelnemers.

   De gegevens van jongeren met veel potentie voor een specifieke sport worden doorgestuurd naar de betreffende sportbond van die specifieke sport waarna deze sportbond contact met hen zal opnemen voor het vervolgtraject.

  • In de Privacyverklaring NOC*NSF Talentdag wordt uitgelegd wat er met jouw gegevens gebeurd en waarom wij deze gegevens verzamelen. Door je aan te melden voor de NOC*NSF Talentdag ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens zoals is beschreven in de Privacyverklaring NOC*NSF Talentdag.

  • Jongeren die geselecteerd zijn voor het vervolgtraject bij een bond hebben aangetoond dat ze voldoen aan enkele minimale voorwaarden om de top te halen in die betreffende sport.

   Een sportbond zal veelal eerst zelf nog wat extra testen met hun ondergaan en op basis daarvan besluiten of men doorstroomt naar een bevestigingsprogramma.

   Hierin zullen zij een trainingsprogramma krijgen, worden er doelen opgesteld en zal op basis van respons op het programma worden vastgesteld in hoeverre talent en de potentie tot doorontwikkeling daadwerkelijk aanwezig zijn en of instroom in het nationale programma binnen een bepaalde termijn mogelijk is.

  • Dit verschilt per sport. Bonden organiseren veelal voor de jongeren die zijn doorverwezen een centrale dag waarin ze verdere uitleg geven over het vervolgtraject (o.a. over trainingslocaties, aantal trainingen per week, lidmaatschap, etc.).

   Let wel, de data van deze dagen zijn veelal al bekend en staan vermeld op de website.

  • Mogelijkheden voor Topsport zijn niet voorbij mocht iemand niet uitgenodigd worden voor de NOC*NSF Talentdag of een vervolgtraject.

   Ten eerste, de uitkomsten van de NOC*NSF Talentdag geven aan dat die persoon momenteel (nog) niet voldoet aan de normcriteria waar deze sporten naar op zoek zijn. Dit betekent niet dat die persoon geen aanleg heeft voor deze sporten, maar dat er helaas nog geen sprake is van extreme waarden die duidelijk potentieel bieden voor later succes.

   Ten tweede zijn de methodieken op de testdag niet honderd procent bepalend. Zij geven alleen een indicatie van toekomstige mogelijkheden.

   Ten derde zijn er per jaar per sport specifieke Talentdagen waar je je voor op kan geven. Hou hiervoor de websites van de deelnemende bonden goed in de gaten!

   Tot slot zijn er ook meerdere Olympische sporten waarbij men op latere leeftijd nog zou kunnen instromen, o.a. wielrennen weg, handboogschieten en geweerschieten. Aanmelden bij een vereniging van een van deze sporten kan altijd of bezoek de website van de bond voor meer informatie (klik hier voor een overzicht van de bonden).