Ieder jaar vinden ze weer plaats. De gesprekken over de instroom, doorstroom en uitstroom van sporters. Deze brengen een grote verantwoordelijkheid met zich mee, omdat de besluiten hieruit van invloed zijn op het leven van sporters. In het kader van ‘verantwoord ontwikkelen richting eervolle prestaties’ en in het belang van de sporters vinden wij het noodzakelijk dat deze processen en bijbehorende besluiten plaatsvinden op basis van eerlijke, zorgvuldige en consistente procedures. Specifiek voor programma’s die actief zijn op de TeamNL centra presenteren we daarom in onderstaand document een voorstel voor een werkwijze die hieraan moet bijdragen. Deze werkwijze kan ook als vertrekpunt dienen voor opleidings- en topsportprogramma’s die niet actief zijn op TeamNL centra.

Dit document moet gezien worden als een handvat voor een goede inhoudelijke dialoog binnen de eigen sport over dit thema. Het heeft tot doel om mensen uit te dagen blijvend kritisch na te laten denken over deze processen