Om de lokale initiatieven in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 extra kracht bij te starten we in het eerste kwartaal van 2022 de campagne ‘Sport laat van zich horen’.

Met deze campagne willen we de kracht van sport- en bewegen zichtbaar maken voor de lokale politiek. Zowel vanuit de landelijke samenwerkingspartners als via lokale sportcampagneteams en sportclubs. Hierbij volgen we de domeinen en thema’s uit de brochure van de sportcampagne.

Meedoen met de Zichtbaarheidscampagne?

Wil je een bijdrage leveren aan de campagne ‘Sport laat van zich horen’ of heb je een vraag hierover? Neem dan contact op met Marjette den Heijer.

De kracht van sport en bewegen voor het sociaal domein

Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten. Het sociaal domein dus.

De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht en 51 procent voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week.

Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen hebben we de komende jaren een fitte beroepsbevolking nodig. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daar aan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk.

Het sociaal domein en de Sportcampagne:

Van 31 januari t/m 4 februari 2022 laat de sport van zich horen over het sociaal domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s vitale sport- en beweegsector, vitaliteit en gezonde leefstijl,  inclusie en participatie en een sportieve generatie.

De kracht van sport en bewegen voor het economisch domein

De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving voor talenten.

Sport zorgt niet alleen voor meer bezoekers aan een gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal en energiek profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen.

Het economisch domein en de Sportcampagne

Van 21 feb t/m 25 feb laat de sport van zich horen over het economisch domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s inspirerende sportevenementen en sterke teamcompetities.

De kracht van sport en bewegen voor het ruimtelijk domein

Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Investeren in duurzame sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte leveren een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk domein.

Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting zorgt voor een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners.

Het ruimtelijk domein en de Sportcampagne

Van 7 maart t/m 11 maart  laat de sport van zich horen over het ruimtelijk domein. Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s beweegvriendelijke buitenruimte, open sportparken en duurzame sportaccommodaties.

Toolkit voor een succesvolle Sportcampagne GR2022

Om te zorgen voor een succesvolle sportcampagne op lokaal niveau is een toolkit ontwikkeld. In deze toolkit zijn o.a. producten voor de zichtbaarheidscampagne, sportdebatten, werkbezoeken en antwoorden op veelvoorkomende vragen over de sportcampagne opgenomen.

Deze toolkit wordt in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen continu aangevuld en helpt zowel sportcampagneteams, sportbonden als sportclubs om sport en bewegen (hoger) op de politieke agenda te krijgen. Sport laat van zich horen!

-> Ga naar de toolkit