Wilt u weten hoe sport en bewegen kunnen bijdragen aan uw doelen op het sociale, economische en ruimtelijke domein?

Investeer in de kracht van sport

'Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente' is een van de manieren waarop we lokale politieke partijen willen inspireren met de kracht van sport. In deze brochure worden negen thema’s vanuit de sport- en beweegsector gekoppeld aan het sociale, ruimtelijke en economische beleidsdomein. Een integrale benadering waarbij iedere investering in sport en bewegen bijdraagt aan de energie en gezondheid van de inwoners van uw gemeente.

Sportcampagneteam in uw gemeente?

Het sportcampagneteam in de gemeente voert de lokale sportcampagne uit. Als politieke partij bent u wellicht benieuwd wat sport en bewegen kan betekenen in uw gemeente. In veel gemeenten gaan lokale sportcampagneteams met lokale politieke partijen in gesprek over hoe sport en bewegen de inwoners van de gemeenten energiek en gezond houdt.

In aanloop naar de verkiezingen organiseren zij een werkbezoek of sportdebat voor politieke partijen en voorzien zij formerende partijen van input voor het collegeakkoord. Na de verkiezingen informeren zij de ambtenaren en het nieuwe College van B&W hoe zij de afspraken in het collegeakkoord concreet kunnen vormgeven.