Gemeenteraads- verkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sport- en beweegbeleid. En dus op de 24.000 lokale sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en op 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente!

-> lees onze brochure Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

Zichtbaarheidscampagne

Sportcampagneteam NL GR 2022

De input voor de verkiezingsprogramma’s en de ondersteuning van de lokale sportcampagneteams is gedaan door het Sportcampagneteam NL GR2022. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & GemeentenPlatform Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.