Voor sportcampagneteams

Het sportcampagneteam in jouw gemeente voert de lokale sportcampagne uit. Je hebt nauw contact met lokale politieke partijen en informeert hen over de kracht van sport en bewegen. Je organiseert in aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat voor politieke partijen, voorziet de formerende partijen van input voor het collegeakkoord en informeert na de verkiezingen ambtenaren en het nieuwe College van B&W hoe zij de afspraken in het collegeakkoord concreet kunnen vormgeven.

Dit kun je doen voor alleen jouw sport(club), maar ook samen met anderen die zich hebben opgegeven om een sportcampagne in jouw gemeente te voeren. Samen met andere vrijwilligers, ondernemers en bestuurders zet jij sport en bewegen op de politieke agenda.

En kun je een belangrijk tegengeluid zijn tegen andere dossiers die ongetwijfeld ook in jouw gemeente een rol zullen gaan spelen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals: de woningmarkt, infrastructuur en de energietransitie. Samen kun je echt een vuist maken en ervoor zorgen dat sport en bewegen een goede plek krijgt in het collegeakkoord in jouw gemeente.

Hieronder vind je tools die je kan gebruiken voor jouw sportcampagne. Deze tools worden gedurende de sportcampagne steeds uitgebreid en aangevuld.

Voor ondernemers en bestuurders van sportclubs 

Als bestuurder of ondernemer in de sport heb je vaak meer met politiek dan gedacht. Mogelijk heb je daar al mee te maken gehad via de lokale Sportakkoorden die inmiddels in bijna alle gemeenten zijn gesloten.

Meer concreet gaat de gemeente vaak over de bestemming, de vergunning of investeringen van of in sportaccommodaties. Je hebt bijvoorbeeld nieuwbouwplannen of wil zonnepanelen op het dak.

De gemeente gaat vaak ook over vrijwilligersbeleid. Misschien ben je hard op zoek naar vrijwilligers of wil je jouw vrijwilligers graag een opleiding bieden. En als je een mooi project hebt om meer jongeren te laten sporten of ouderen in beweging te laten komen dan kan dat heel interessant zijn voor de gemeente.

Het is nu dus het moment om als sportclub met de politiek in gesprek te gaan. Als sportclub doe je uit jezelf al heel veel dingen die de gemeenteraad belangrijk vindt.

Hieronder vind je handvatten en tools voor jouw sportclub om vrijwilligers, ondernemers en bestuurders te enthousiasmeren zich aan te melden als vrijwilliger voor het sportcampagneteam in jouw gemeente. Om zo de belangen van jouw sport(club) te behartigen. Deze tools worden gedurende de sportcampagne steeds uitgebreid en aangevuld.

Van 15 november tot 10 december organiseert het landelijke campagneteam verschillende (digitale) bijeenkomsten over de Sportcampagne. Tijdens deze bijeenkomsten lichten zij de campagne toe en geven de sprekers toelichting op de rol die lokale Sportcampagneteams, bestuurders, ondernemers en vrijwilligers in de sportsector hierin kunnen spelen. 

Eén van de digitale bijeenkomsten bijwonen? Meld je aan. Staat jouw provincie niet in onderstaand overzicht, meld je dan aan voor de landelijke bijeenkomst.

  • 01-12-2021, 20.00 uur: landelijke bijeenkomst
  • 06-12-2021, 20.00 uur: Zuid-Holland
  • 07-12-2021, 20.00 uur: Noord-Holland
  • 09-12.2021, 20.00 uur: Limburg